This query concerns only resources held in libraries.
37 results
Sort by:
Add to the list:
  • Book
  Select

  Reiseführer durch die Cechoslovakische Republik

  Král, Jiří
  Prag : Cedok-Verl.
  1928
  Search for availability
  Interlibrary loan More…
  Title: Reiseführer durch die Cechoslovakische Republik / J. Kral
  Author: Král, Jiří
  Publisher: Prag : Cedok-Verl.
  Date: 1928
  Format: 256 S. : Faltkarten, Pläne ; 8°
  RERO No.: R004228394
  Permalink:
  http://data.rero.ch/01-R004228394/html

  • Article
  Select

  Strategické řízení podniku a jeho informační podpora – případová studie Tepelné hospodářství Hradec Králové (formulace firemní strategie)

  Bohumil Král, Jiří Seidler
  Český finanční a účetní časopis, 2013
  Vysoká škola ekonomická (University of Economics, Prague)
  Available
  More…
  Title: Strategické řízení podniku a jeho informační podpora – případová studie Tepelné hospodářství Hradec Králové (formulace firemní strategie)
  Author: Bohumil Král; Jiří Seidler
  Subject: Formulace Strategie ; Informační Zajištění ; Information Support ; Komunikace Strategie ; Strategic Management ; Strategické Řízení ; Strategy Communication ; Strategy Formulation
  Description: Cílem předkládaného příspěvku je hodnotícím způsobem popsat současný systém řízení společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové s primárním zřetelem na jeho informační podporu a dokumentovat na jeho příkladu, do jaké míry je odrazem progresivních tendencí, které ovlivňují rozvoj strategického řízení. Příspěvek se zaměřuje zejména na otázky formulace a komunikace a implementace strategie společnosti jako celku. Článek dochází k závěru, že systém strategického řízení společnosti je na vysoké úrovni. Jeho nejvýznamnějšími rysy jsou skutečnosti, že je vybudován na bázi interdisciplinárního přístupu, respektuje multidimenzionální charakter podnikatelského procesu a zahrnuje také relativně nové aspekty strategického řízení jako společenskou odpovědnost firmy, její vztah k široce chápanému okolí, navazující na východiska teorie koalice a environmentálního managementu, a řízení rizik.
  The aim of the submitted paper is to describe on the basis of evaluation basis recent system of management of the Heating Company Hradec Králové with the primary attention to its information support and to document on its example to what extend it reflects progressive tendencies influencing strategic company development. The paper is devoted especially to questions of the strategy formulation and communication of the company as a whole. The article concludes system of the company strategic management is on a high level. The values which document this fact by the most substantial ways are its interdisciplinary approach, its respect to multidimensional character to business process and its content which also embraces relatively new strategic management aspects as corporate social responsibility, its relation to broadly understood environment following stakeholders theory and environment management and risk management realization.
  Is part of: Český finanční a účetní časopis, 2013

  • Several versions

  Structure and meiotic behaviour of B chromosomes in Sphaerium corneum/S. nucleus complex (Bivalvia: Sphaeriidae)

  Kořínková, Tereza, Král, Jiří
  Genetica, 2011, Vol.139(2), pp.155-165 [Peer Reviewed Journal]

  • Dissertation
  Select

  Elektronická řídící jednotka pohonu podvozku mobilního robota

  Král, Jiří
  University of Pardubice
  Available
  More…
  Title: Elektronická řídící jednotka pohonu podvozku mobilního robota
  Author: Král, Jiří
  Contributor: Havlíček, Libor
  Publisher: Univerzita Pardubice
  Date: 2012
  Subject: Mobilní Roboty ; Řízení Elektrických Pohonů ; Mikroprocesory ; H-můstek ; Mobile Robots ; Control Of Electrical Drives ; Microprocessors ; H-bridge
  Description: Práce se v první části zabývá stručným popisem různých typů podvozků, elektrických pohonů, způsobu řízení elektrických motorů a snímačů úhlu natočení jejich výstupní hřídele. V druhé části je popsána vlastní konstrukce řídící jednotky pohonu podvozku mobilního robota a dalších nezbytných obvodů potřebných pro správnou funkci celého robota. V závěru práce je stručně popsán program, který se stará o příjem dat a samotné řízení pohonu.

  • Article
  Select

  Interrater variability for CT angiography evaluation between neurologists and neuroradiologist in acute stroke patients

  Bar, Michal, Kral, Jiri, Jonszta, Tomas, Marcian, Vaclav, Kuliha, Martin, Mikulik, Robert
  The British journal of radiology, March 2017, Vol.90(1071), pp.20160670 [Peer Reviewed Journal]
  MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)
  Available
  More…
  Title: Interrater variability for CT angiography evaluation between neurologists and neuroradiologist in acute stroke patients
  Author: Bar, Michal; Kral, Jiri; Jonszta, Tomas; Marcian, Vaclav; Kuliha, Martin; Mikulik, Robert
  Subject: Cerebral Angiography -- Statistics & Numerical Data ; Computed Tomography Angiography -- Statistics & Numerical Data ; Neurologists -- Statistics & Numerical Data ; Neuroradiography -- Statistics & Numerical Data ; Stroke -- Diagnostic Imaging
  Description: The diagnosis of arterial occlusion has a considerable impact on the indication of mechanical thrombectomy, and CT angiography (CTA) is recommended in the management of acute stroke. The goal of the present study is to assess the interrater agreement in the diagnosis of occlusion of intracranial arteries on CTA between a neuroradiologist and neurologists. CTA images of 75 acute stroke patients were evaluated for occlusion of intracranial arteries by an experienced interventional neuroradiologist, and stroke and general neurologists. 75 patients who were treated by intravenous thrombolysis were enrolled in the study. CTA images were available for all 75 patients (34 females; mean age ± SD, 72 ± 14 years; National Institutes of Health Stroke Scale 10; median 8-14; and Alberta Stroke Program Early CT mean 9.7). The agreement between the neuroradiologist and neurologists in evaluation of intracranial artery occlusion was as follows: occlusion of the middle cerebral artery segment M1: observer agreement 77%, kappa (κ) = 0.61 and middle cerebral artery M2: observer agreement 77%, κ 0.48; internal carotid artery: observer agreement 92%, κ 0.84; T occlusion: observer agreement 90.0%, κ 0.33; posterior cerebral artery segments P1 and P2: observer agreement 98%, κ 0.97; basilar artery: observer agreement 96%, κ 0.92; and vertebral artery segment V4: observer agreement 88%, κ 0.48.
  Is part of: The British journal of radiology, March 2017, Vol.90(1071), pp.20160670
  Identifier: 1748-880X (E-ISSN); 28118025 Version (PMID); 10.1259/bjr.20160670 (DOI)

  • Article
  Select

  Rezense

  Kvěš, Robin, Havlík, Vlastimil, Štrauss, Dušan, Král, Jiří, Smolík, Josef, Šedo, Jakub
  Středo Evropské politické studie, 2011, Vol.XIII(1), pp.85-109 [Peer Reviewed Journal]
  Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
  Available
  More…
  Title: Rezense
  Author: Kvěš, Robin; Havlík, Vlastimil; Štrauss, Dušan; Král, Jiří; Smolík, Josef; Šedo, Jakub
  Subject: Review ; History & Archaeology
  Description: Stojarová, Věra – Hrabálek, Martin – Springerová, Pavlína: Security in the Andean Community of Nation: The Member States in the 21st-Century. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 188 pages Štefančík, Radoslav: Politické mládežnícke organizácie na Slovensku. Bratislava: IUVENTA, 2010, 140 strán Bureš, Jan – Charvát, Jakub – Just, Petr a kol.: Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 176 stran Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, 320 stran Smolík, Josef – Šmíd, Tomáš a kol.: Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 stran
  Is part of: Středo Evropské politické studie, 2011, Vol.XIII(1), pp.85-109
  Identifier: 1212-7817 (E-ISSN)

  • Article
  Select

  Taxonomic revision and insights into the speciation mode of the spider Dysdera erythrina species-complex (Araneae : Dysderidae): sibling species with sympatric distributions

  Řezáč, Milan, Arnedo Lombarte, Miquel Àngel, Opatova, Vera, Musilová, Jana, Ová, Veronika, Král, Jiří
  https://doi.org/10.1071/IS16071 [Peer Reviewed Journal]
  Universitat de Barcelona
  Available
  More…
  Title: Taxonomic revision and insights into the speciation mode of the spider Dysdera erythrina species-complex (Araneae : Dysderidae): sibling species with sympatric distributions
  Author: Řezáč, Milan; Arnedo Lombarte, Miquel Àngel; Opatova, Vera; Musilová, Jana; Ová, Veronika; Král, Jiří
  Subject: Taxonomia Zoològica ; Aranyes ; Zoological Taxonomy ; Spiders
  Description: The genus Dysdera, a species-rich group of spiders that includes specialised predators of woodlice, contains several complexes of morphologically similar sibling species. Here we investigate species limits in the D. erythrina (Walckenaer, 1802) complex by integrating phenotypic, cytogenetic and molecular data, and use this information to gain further knowledge on its origin and evolution. We describe 16 new species and redescribe four poorly known species belonging to this clade. The distribution of most of the species in the complex is limited to southern France and the north-eastern Iberian Peninsula. The species studied do not show any obvious differences in habitat preference, and some of them even occur sympatrically at certain sites. They probably feed on the same type of prey as they readily capture woodlice. On the other hand, they differ in body size, mouthparts shape, sculpturing of carapace, morphology of the copulatory organs, karyotype and DNA sequences. Experimental interspecific...
  Is part of: https://doi.org/10.1071/IS16071
  Identifier: 1445-5226 (ISSN)

  • Several versions

  Mycoplasma gallisepticum infection in the grey partridge Perdix perdix: outbreak description, histopathology, biochemistry and antioxidant parameters

  Rosenbergova Katerina, Zendulkova Dagmar, Osickova Jitka, Ondracek Karel, Kral Jiri, Jira David, Novotny Ladislav, Pohanka Miroslav, Bandouchova Hana, Peckova Lucie, Vitula Frantisek, Treml Frantisek, Pikula Jiri
  BMC veterinary research, 01 July 2011, Vol.7(1), p.34 [Peer Reviewed Journal]
  Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • Article
  Select

  Diskuze

  Král, Jiří, Straková, Jana, Veselý, Arnošt, Procházka, Miroslav, Greger, David, Černikovský, Petr, Ježek, František
  Orbis Scholae, 2013, Vol.7(3), pp.139-144 [Peer Reviewed Journal]
  Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
  Available
  More…
  Title: Diskuze
  Author: Král, Jiří; Straková, Jana; Veselý, Arnošt; Procházka, Miroslav; Greger, David; Černikovský, Petr; Ježek, František
  Subject: Other ; Education
  Is part of: Orbis Scholae, 2013, Vol.7(3), pp.139-144
  Identifier: 1802-4637 (ISSN); 2336-3177 (E-ISSN)

  • Several versions

  Evolution of multiple sex chromosomes in the spider genus Malthonica (Araneae: Agelenidae) indicates unique structure of the spider sex chromosome systems

  Král, Jiří
  Chromosome Research, 2007, Vol.15(7), pp.863-879 [Peer Reviewed Journal]